bao nhiêu chi phí để xây dựng một nhà máy xi măng tấn