phát hiện kim loại trong hoa râm trước khi máy nghiền bi chính