vùng đất ederal mở cửa cho các yêu cầu khai thác vàng trong bản đồ alabama