có bao nhiêu ngành công nghiệp máy nghiền đá ở gần pune