cách nhà máy hoạt động công ty đỉnh cao thượng hải